اتوبار تجریش

همه افراد تنوع و خانه جدید و دوست دارند ولی از دردسر جابجایی و خراب شدن وسایل خود می ترسند

اتوبار لاله بار در تجریش کار شما را راحت کرده. لاله بار پرسنل خود را طوری آموزش داده تا وسایل و بدون هیچ آسیبی برایتان بسته بندی کرده و جابجا می کنند

شماره تماس های شعبه تجریش 44542005 - 021

اتوبار شمال تهران اتوبار شمال غرب تهران باربری و اتوبار لاله بار